Rikosoikeudellista apua Suomen Asianajajaliiton jäseneltä

Rikosasiat ja rikosoikeus

Toimistomme avustaa kaikenlaisissa rikosasioissa tarvittaessa heti esitutkinnasta alkaen sekä asianomistajan että epäillyn/vastaajan tilanteessa. On tärkeää kääntyä oikeudellisen avun puoleen jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta asianosaisen kaikki lailliset oikeudet voidaan selvittää ja turvata mahdollisimman tehokkaasti. Avustamme toki myös missä muussa prosessin vaiheessa tahansa. Rikosasioissa palvelu kattaa myös lähestymiskieltoasiat sekä hakijan että vastapuolen osalta. Asianajotoimistomme palvelee asiakkaita rikosoikeudellisissa ja muissa asioissa pääasiassa Tampereella ja Tampereen seudulla sekä Pirkanmaalla, mutta sopimuksen mukaan myös muualla Suomessa.

Rikosasiat, rikosasianajaja

Asianomistaja

Asianomistajana on oikeudenkäynnin osapuoli, jonka oikeutta tai etua rikos on loukannut. Asianomistajana voi olla luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö. Asianomistajan, eli rikoksin uhrin on syytä olla yhteydessä tuoreeltaan luonnollisesti poliisiin, mutta sovittelun tai oikeudenkäynnin tullessa ajankohtaiseksi, on syytä turvautua asianajajaan, jotta omat edut tulevat parhaalla mahdollisella tavalla turvatuiksi. Asianajajan puoleen voi kääntyä vaikka jo ennen rikosilmoituksen tekemistä. Asianajajatoimisto on apunasi ja turvanasi rikosasioissa prosessin kaikissa vaiheissa ja rikosoikeudenkäynneissä.

Epäilty / Vastaaja

Kun on syytä epäillä jonkun henkilön syyllistyneen rikokseen, häntä kuullaan esitutkinnassa rikoksesta epäiltynä. Asianosaisten suhteet usein selkiytyvät esitutkinnan aikana, erityisesti kuulusteluissa, jonka vuoksi on tärkeää, että asianajaja on mukana jo tuolloin. Suomessa vallitsee oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti syyttömyysolettama, Syyttömyysolettama tarkoittaa sitä, että henkilö on syytön kunnes toisin osoitetaan. Tuomioistuimen tehtävänä on arvioida esitettyjen faktojen perusteella, että ovatko ne riittäviä näyttämään epäilty syylliseksi. Asianajaja turvaa epäillyn oikeudet rikosasioissa alusta lähtien.

Lain oikeudenkäynnistä rikosasioissa 2 luvun 2 § mukaisesti, puolustajaksi (ja asianomistajan oikeudenkäyntiavustajaksi) on 1 ja 1 a §:n nojalla määrättävä yleinen oikeusavustaja tai asianajaja. Lue lisää puolustusasianajajan roolista

Älä jää yksin, ota yhteyttä lomakkeella!