Asianajaja kuuluu Suomen Asianajajaliitto

Asianajaja Tampere

Mahdollistamme asiakkaan kannalta yksilöllisen palvelun ja joustavat palveluajat.

Erityisalueisiin kuuluvat asunto- ja kiinteistökauppariidat, asunto-osakeyhtiöasiat, perheoikeudelliset asiat, rikosasiat ja työsuhteisiin liittyvät asiat. Hoidamme ammattitaitoisesti jatkuvasti sekä yksityisten että yritysten oikeudenkäyntejä pääasiassa Tampereen seudulla, mutta sopimuksen mukaan myös kattavasti koko Suomessa.

Asianajaja Tampere

Oikeusturva

Useimpiin kotivakuutuksiin tai yrityksen vastuuvakuutuksiin sisältyy oikeusturvavakuutus, joka kattaa toimenpiteistä aiheutuvat oikeudenkäyntikulut sekä asian valmisteluvaiheessa ja asian selvittelyssä että oikeudenkäynnissä (jos asia on riitautunut joko määrältään taikka perusteeltaan) vakuutusehdoissa määritettyyn enimmäismäärään asti. Asiakas maksaa tällöin tästä määrästä vakuutusehdoissa määritellyn omavastuuosuuden (yleensä ehdoissa 15-20 % kuluista ja vähintään 150-250 euroa yksityisillä ja yrityksillä keskimäärin 500-1000 euroa). Enimmäiskorvausmäärä kattaa useimmat asiat ainakin käräjäoikeusvaiheeseen saakka.

Valtion kustantama oikeusapu

Asiakkaalle on mahdollista hakea oikeudenkäyntiin ja sitä edeltäviin toimiin valtion maksutonta oikeusapua. Se kattaa oman oikeusavustajan palkkion joko kokonaan tai omavastuuosuutta vastaan asiakkaan käyttövaroista riippuen. Heti alkutapaamisessa kartoitetaan asiakkaan mahdollisuus saada valtion kustantamaa oikeusapua. Oikeusapu riittää kattamaan oman oikeusavustajan käytöstä aiheutuvat kulut käytännössä koko oikeusprosessin alusta loppuun.

Asiakkaan ei tarvitse huolehtia yllä mainittujen etujen hakemisesta, vaan toimistomme selvittää asiakkaan mahdollisuudet saada näitä ja hakee oikeusapua asiakkaan puolesta.

Älä jää yksin, ota yhteyttä lomakkeella!