Perheoikeus

Perheoikeuden alalla tarjoamme palveluitamme avio- ja avoeroasioissa, lasten tapaamis-, huolto-, ja elatusasioiden hoitamisessa. Näiden lisäksi teemme perunkirjoituksia, testamentteja sekä avioehto-, perinnönjako- ja ositussopimuksia. Perheoikeusasioissa toimistomme palvelee Tampereen seudulla ja Pirkanmaalla, mutta sopimuksen mukaan myös muualla Suomessa.

Perheoikeus, perunkirjoitukset, testamentit, eroasiat

Avioeroasiat

Suomen lain perusteella aviopuolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen, ellei muuta ole määrätty lähinnä avioehtosopimuksella. Avioerotilanteessa avio-oikeus tarkoittaa sitä, että aviopuolisoiden omaisuus jaetaan puoliksi kummallekin osapuolelle. Avioeroissa tunteet ovat usein pinnassa, jonka vuoksi on suositeltavaa varsinkin monimutkaisissa ja riitaisissa tapauksissa ottaa tueksi asianajaja selvittämään tilannetta ja tarvittaessa avustamaan jaossa.

Avoeroasiat

Nykyään myös avoeron ollessa kyseessä puolisolla on tietyin edelletyksin oikeus saada avioliiton tapaan hyvitystä yhteisen talouden hyväksi antamastaan panoksesta. Lakia sovelletaan puolisoihin, jotka ovat asuneet yhdessä vähintään viiden vuoden ajan. Vaihtoehtoisesti lakia voidaan soveltaa myös puolisoihin joilla on yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Asianajotoimisto on avio- ja avoeroasioiden asiantuntija, joka turvaa etusi tilanteessa kuin tilanteessa.

Lasten tapaamis-, huolto- ja elatusasiat

Erotilanteissa sopiminen lapsen tapaamisesta, huoltamisesta ja elättämisestä on usein hankalaa voimakkaiden tunteiden vuoksi. Erotilanteet ovat kuitenkin usein erittäin raskaita lapsille, varsinkin hyvin riitaisissa tilanteissa. Lapsella on lakiin kirjattuja oikeuksia koskien vanhempien tapaamista ja lapsen huoltamista sekä elatusta. Asianajaja turvaa lapsen oikeudet tilanteen mukaisella hienotunteisuudella ja vankalla ammattitaidolla.

Perunkirjoitukset

Suomen lain mukaan perunkirjoitus täytyy toimittaa jokaisen Suomessa asuneen henkilön kuoleman jälkeen. Perunkirjoitus on yleensä tehtävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta, mutta sille voi hakea lisää aikaa verotoimistosta. Jos laatiminen laiminlyödään, pahimmillaan velkaisissa pesissä voi langeta henkilökohtainen velkavastuu pesän osakkaalle. Asianajotoimistollamme on mittava ja pitkä kokemus haastavistakin perunkirjoituksista ja avustamme niiden kanssa Tampereella, Pirkanmaalla sekä sopimuksen mukaan muualla Suomessa.

Perunkirjoitukseen tarvitaan aina kaksi uskottua miestä, joiden tulee lähtökohtaisesti olla esteettömiä. Uskottu mies on monissa tapauksissa lakimies ja myös asianajaja voi toimia uskottuna miehenä.

Testamentit

Testamentti on vainajan viimeinen tahto, joka kannattaa yleensä laatia asiantuntijan avulla. Testamentti on nimittäin määrämuotoinen asiakirja, jonka vuoksi lain osoittamia muotomääräyksiä on noudatettava, jotta testamentti on pätevä. Laadimme testamentit luotettavasti ja edullisesti Pirkanmaan alueella.

Älä jää yksin, ota yhteyttä lomakkeella!