Apua työsuhdeasioihin Suomen Asianajajaliiton jäseneltä

Työsuhdeasiat

Työlainsäädäntö on monimutkaista ja työsuhdetta sääntelevät monet erilaiset normit. Työsuhteessa syntyy usein ristiriitoja ja epäselvyyksiä osapuolten oikeuksista. Avustamme asianosaisia kattavasti kaikissa työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä luottamuksellisesti ja asiantuntemuksella. Yleisimpiä työsuhteissa syntyviä tilanteita, joissa tarvitaan asianajajaa, ovat esimerkiksi irtisanomiset, työsopimusten ja työehtosopimusten tulkinnat ja riidat palkkasaatavista. Asianajotoimistomme avustaa ja neuvoo työsuhdeasioissa Tampereella ja Pirkanmaalla. Olemme työsuhdeasioiden ja työoikeuden rautainen ammattilainen.

Työsuhdeasiat

Työntekijä

Työntekijän kannattaa herkästi turvautua asiantuntevan asianajajan puoleen työsuhdeasioita koskevissa ongelmissa ja riidoissa. Esimerkiksi työsuhteen päättymisen jälkeen on kaksi vuotta aikaa vaatia työnantajalta työsuhdesaatavat. Kahden vuoden vanhentumisajan piiriin kuuluvat myös työaikalakiin ja vuosilomalakiin sisältyvät ylityö- sekä lomakorvaukset. Ilman kannetta kahden vuoden sisällä työsuhteen päättymisestä, menettää työntekijä oikeuden vaatia työsuhdesaatavia. Asianajotoimistomme turvaa työntekijöiden edut kaikissa työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä.

Työnantaja

Työlainsäädäntö on nykyään monimutkaista ja haastavaa, jonka vuoksi työsopimukset ja muut työsuhteeseen liittyvät asiat kannattaa hoidattaa asiansa osaavalla asianajajalla. Kokenut ja ammattitaitoinen asianajaja pystyy ennakoimaan mahdollisia ongelmatilanteita ja pystyy estämään niiden syntymistä oikeanlaisilla sopimuksilla. Epätyypilliset työsuhteet tuottavat myös paljon ristiriitatilanteita, joissa kannattaa kääntyä asianajajan puoleen. Näissä työsuhteissa esiintyy erityisesti palkanmaksuun liittyviä kysymyksiä ja ongelmatilanteita, jotka voivat olla haastavia työnantajillekin. Älä jää miettimään ongelmatilanteessa yksin, vaan ota yhteyttä asianajotoimistomme.

Älä jää yksin, ota yhteyttä lomakkeella!