Suomen Asianajajaliitto

Lakipalvelut yksityisille, yrityksille ja yhteisöille

Asianajotoimistomme tarjoaa lakipalvelut niin yksityishenkilöille kuin yrityksille ja yhteisöille kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa. Yksityishenkilöille tarjottaviin palveluihin sisältyvät kaikki yleisjuridiikan alat. Tarjoamme asiantuntemustamme eri vaiheissa oleviin oikeudellisiin asioihin.

Yritysten ja yhteisöjen osalta palvelu kattaa niin ikään laajasti eri juridiset alueet. Yrityksen perustaminen, yritysjärjestelyt, saatavien perintä sekä oikeudenkäynnit ovat luonnollinen osa toimiston palveluja. Toimiston asianajajalla on kokemusta myös välimiesoikeudenkäynnistä.

Yleisluontoinen alkuneuvottelu on maksuton. Huomioi myös, että useimpiin kotivakuutuksiin ja yrityksen vastuuvakuutuksiin sisältyy oikeusturvavakuutus. Asiakkaalle voidaan myös mahdollisesti hakea oikeudenkäyntiin ja sitä edeltäviin toimiin valtion maksutonta oikeusapua

Lakipalvelut

Palvelut yksityisille

Oikeudenkäynnit

Oikeudellisen avun puoleen kannattaa kääntyä asiassaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta asia voidaan kartoittaa ja turhat oikeudenkäynnit välttää. Mikäli oikeudenkäynti on tarpeen, toimistomme asianajaja avustaa asianosaisia oikeudenkäynnissä.

Asianajopalvelut

  • Rikosasiat
  • Perheoikeus
  • Asunto- ja kiinteistökauppa-asiat sekä asunto-osakeyhtiöasiat
  • Työsuhdeasiat

Kuluttaja-asiat

Toimistomme lakimies avustaa kuluttajariita-asioissa sekä auttaa selvittämään näihin liittyvät kysymykset niin kuluttajariitalautakunnassa (ent. kuluttajavalituslautakunta) kuin tuomioistuimissa.

Vahingonkorvausasiat

Vahingonkorvausasiat ovat usein mutkikkaita ja vaikeita sekä myös laajoja asioita. Toimistomme avustaa vahingonkorvausasioiden selvittämisessä ja niihin liittyvissä toimissa myös tuomioistuimessa.

Palvelut yrityksille ja yhteisöille

Asianajotoimistomme hoitaa ja selvittää luotettavasti yritysten ja yhteisöjen erilaisia oikeudellisia asioita ja kysymyksiä. Palvelemme asiakkaitamme ammattitaitoisesti ja kustannustehokkaasti elinkaaren eri vaiheissa. Hoidamme myös yritysjärjestelyt ja käytämme näissä tarvittaessa luotettavia ja osaavia yhteistyötahoja. Asianajopalvelumme kattavat oikeudenkäynnit, joista toimiston asianajajalla on laaja kokemus. Palveluumme kuluvat myös yrityksen saatavien perintä, sopimusasiat sekä vahingonkorvausasiat.

Asianajotoimistomme palvelee asunto-osakeyhtiöitä niiden kaikissa oikeudellisissa asioissa ja kysymyksissä.

Lisäksi asianajotoimistomme tarjoaa kattavat palvelut myös työnantajalle eri vaiheissa olevissa työsuhdeasioissa koskien oikeudellisia kysymyksiä.

Älä jää yksin, ota yhteyttä lomakkeella!