Uskotut miehet toimittavat perunkirjoituksen

Perunkirjoituksessa vainajan varat ja velat luetteloidaan sellaisena kuin ne olivat vainajan kuolinhetkellä. Perunkirjoituksen tekeminen edellyttää alustavaa kuolinpesän selvitystä. Se ei kuitenkaan ole varsinainen pesänselvitys ja osakkaisen erimielisyydet käsitellään erikseen perunkirjoituksen jälkeisessä pesänselvitys- ja perinnönjakoprosessissa. Perunkirjoitus ja siitä muodostuvalla perukirjalla on monia tarkoituksia. Se toimii omaisuus- ja osakasluettelona ja helpottaa jäämistön selvitystä veroilmoitusfunktion lisäksi. Perunkirjoituksen toimittavat uskotut miehet.

Uskottu mies

Kuolinpesän varojen ja velkojen arviointi on olennainen osa uskottuna miehenä toimimista

Uskotut miehet arvioivat pesän varat ja velat, eli arvostavat pesän omaisuuden ja pesän tilasta heille tietoja antaa perunkirjoituksen toimittamisvelvollinen, eli pesän ilmoittaja. Tavoitteena on arvostaa omaisuus sen käypään arvoon. Pesän ilmoittaja vakuuttaa perukirjassa ilmoittaneensa tiedot oikeiksi.

Uskottuna miehenä käytetään usein asianajajaa tai muuta lakimiestä.

Vaikka uskotulle miehelle ei ole laissa asetettu erityisiä pätevyysvaatimuksia, monissa tapauksissa hyödynnetään asianajajia uskotun miehen roolissa. Asianajajilla on usein kokemusta aikaisemmista perunkirjoituksista ja uskottuna miehenä toimimisesta, jolloin heidän toimintansa on sujuvaa ja ammattitaitonsa hyödynnettävissä perunkirjoituksen toimittamisessa.

Perunkirjoitus toimitetaan usein asianajotoimiston tiloissa niissä tapauksissa, joissa uskottuna miehenä toimii lakimies.

Älä jää yksin, ota yhteyttä lomakkeella!