Puolustusasianajajamme kuuluu Suomen Asianajajaliittoon

Puolustusasianajaja turvaa epäillyn oikeudet rikosasioissa

Epäillyllä ja vastaajana olevalla on oikeus hankkia itselleen ammattilaisen apua tapauksensa käsittelyssä vakavissa rikoksissa tai kun epäilty on pidätettynä taikka vangittuna. Puolustusasianajaja varmistaa, että rikoksesta epäillyn henkilön oikeudet turvataan rikoskäsittelyn alusta asti. Asianosaisten suhteet usein selkiytyvät esitutkinnan aikana, erityisesti kuulusteluissa, jonka vuoksi on tärkeää, että asianajaja on mukana jo tuolloin.

Puolustusasianajaja keskustelee aina epäillyn kanssa tapauksesta ja valmistelemme puolustuksen huolellisesti ennen oikeuskäsittelyjä. Puolustusasianajajan ja rikoksesta epäillyn väliset keskustelut ovat aina luottamuksellisia.

Puolustusasianajaja turvaa epäillyn oikeudet

Puolustajana toimii joko julkinen oikeusavustaja tai asianajaja

Puolustajaksi voidaan määrätä vain julkinen oikeusavustaja tai asianajaja. Vain erityisestä syystä puolustajaksi tai oikeudenkäyntiavustajaksi voidaan määrätä luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Toimistomme lakimies voi toimia tarvittaessa epäillyn tai jo vastaajan asemassa olevan puolustajana kaikissa prosessin vaiheissa.

Älä jää yksin, ota yhteyttä lomakkeella!